Algemene informatie

Alle deelnemers ontvangen een brief met daarin de exacte lestijden, locatie van de lessen en de contactgegevens van de muziekdocent en de dirigent. Mocht u deze informatie niet hebben ontvangen neem dan contact op metJan Lucas van Velzen of Marieke Moraal, coördinatoren voor het project Culemborgse Schoolorkesten

Nee de lessen vinden niet plaats tijdens de schoolvakanties. 

Controleer uw contactgegevens, telefoon of mail,  bij de docent/dirigent.

Heeft uw kind zich opgegeven voor het project Culemborgse Schoolorkesten, dan ontvangt uw kind altijd bericht of hij/zij geplaatst is. Mocht u nog geen bericht hebben ontvangen neem dan contact op met Jan Lucas van Velzen, coördinator voor het project Culemborgse Schoolorkesten, zijn contactgegevens: cso@kunsteducatie-culemborg.nl

Ik heb mijn kind opgegeven voor muziekles en voor workshops, kan dat?

Nee, je kunt je maar voor één onderdeel tegelijk opgeven. 

Jazeker! U heeft de contactgegevens van de muzieklesdocent en dirigent van uw kind ontvangen. Een kort bericht via de sms of telefoon met vermelding van de reden is voldoende om uw kind af te melden. Dan weet de docent/dirigent ook dat uw kind afwezig is tijdens de les/training.

Echter:

Het orkest is zo opgebouwd dat elk kind een onmisbare schakel is binnen het orkest. Ieder instrument neemt een aparte rol in binnen het orkest. Als een instrument afwezig is, valt dit meteen op. Daarom is het van belang dat iedere leerling het hele jaar blijft deelnemen. Je wordt gemist als je er niet bent! Mocht uw kind onverhoopt een keer geen zin hebben, probeer ze dan te stimuleren om wel te gaan. Het is net als bij een sportteam, als je niet aanwezig bent wordt je gemist en missen ze dat ene plekje in het team!

Natuurlijk kunnen kinderen samen van en naar de les en orkesttrainingen fietsen. Dit wordt niet geregeld vanuit het project. Als u tijdens de eerste les aanwezig bent kunt u zelf met de aanwezige ouders telefoonnummers uitwisselen en/of afspraken maken over samen of onder begeleiding fietsen.

Indien u bij de aanmelding expliciet heeft aangegeven dat uw kind niet alleen naar huis mag fietsen. Zal de docent/dirigent ervoor zorgen dat uw kind op de locatie aanwezig blijft. De docent kan helaas niet langer dan 5 minuten bij uw kind blijven wachten omdat deze veelal zelf vervolglessen dient te geven.

Natuurlijk! Altijd leuk om uw kind een keer in actie te zien. Stem van te voren even af met de muziekdocent of dirigent en u zult zien, u bent meer dan welkom. Het kan zelfs zijn dat u gevraagd wordt kort mee te helpen met het gereed zetten van tafels, stoelen of muziekstandaarden.

Jazeker! Doel van het project is “samen muziek (leren) maken”  binnen een orkest. Op zaterdag 29 mei 2021 spelen de orkesten in op het binnenplein van het  ‘Elisabeth Weeshuis’.

Het slotconcert is waarbij alle deelnemers aan het project, in een gezamenlijke voorstelling optreden, vind plaats op woensdag 9 juni in de Gelderlandfabriek. Tijden en andere data van de optredens volgen via de muziekdocent/dirigent.

Tot slot gaan de orkestleden optreden in het voorprogramma van het vertelconcert ‘Peer Gynt’ op zondag 20 juni in de Grote of Barbarakerk samen met het Betuws symfonieorkest. 

Ja! Het project heeft subsidiegeld ontvangen van Stichting Elisabeth Weeshuis uit Culemborg, voor de aanschaf van instrumenten. Hierdoor zijn we in de gelegenheid om daar waar het mogelijk is instrumenten aan uw kind mee naar huis te geven om door de weeks op te oefenen.

Er zijn leeninstrumenten beschikbaar voor de muziekinstrumenten: hobo – saxofoon – cello – dwarsfluit – gitaar – klarinet en viool en in beperkte mate voor keyboard/piano.

Helaas  geen slagwerk (drumstel) maar wel een set drumstokken die je hele periode bij je houdt.  

En voor sommige kwetsbare instrumenten, zoals cello en contrabas bijv maken we aparte afspraken.

We vragen een vergoeding van € 30,- voor het lenen van de instrumenten. Ook dient u een zogenaamde bruikleenovereenkomst te ondertekenen, voordat uw kind het instrument mee naar huis kan krijgen. Heeft uw kind al een instrument vervalt de gevraagde huurprijs. 

Bent u niet in de gelegenheid om deze bijdrage  te betalen? Dan kan er gebruik gemaakt worden van speciaal hiervoor bestemd subsidiegeld van Stichting Elisabeth Weeshuis. Geef dit aan op het inschrijfformulier. Uw bijdrage wordt dan vergoed en kan uw kind deelnemen aan het project.

Om een instrument mee naar huis te krijgen moeten ouders een bruikleenovereenkomst tekenen. Deze overeenkomst ontvangt u via de muziekdocent van uw kind, tijdens de allereerste les. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de docent van uw kind. 

Na een handtekening van zijn/haar ouders kan een leerling het instrument mee naar huis nemen.

Aan het einde van het project levert uw kind zijn/haar instrument weer in bij de docent.

We gaan er vanuit dat u en uw kind goed omgaan met het instrument. De muziekdocent zal hiertoe ook handige tips aan uw kind geven. 

Uiteraard gaan er wel eens zaken kapot. Een snaar van een viool of gitaar; een riet van een hobo of saxofoon etc. Veelal kan dit eenvoudig door de muziekdocent worden verholpen. 

Het wordt anders indien een gitaar bijvoorbeeld door midden breekt. Of indien de kop van een viool afbreekt. We zullen dan contact met u opnemen om hier samen uit te komen. Uiteraard gebeurt dit wel eens, maar de ervaring heeft geleerd dat dit nooit problemen oplevert en snel verholpen kan worden. 

Muziek en orkestrainingen

De eerste lessen starten meteen in de week na de kerstvakantie. 

Er zijn in totaal 10 lessen, die tot eind maart 2022 doorlopen.

In een van de eerste lessen ontvangen de deelnemers van de les overzicht van alle mede leerlingen uit de les, zodat er door de leerlingen en/of hun ouders onderling afstemming over het gezamenlijk fietsen van en naar de les kan plaatsvinden.

In totaal worden er 12 orkesttrainingen gegeven. De orkesttrainingen starten in de eerste week can maart 2022 en lopen door tot en met de week medio juni

Dit betekent dat uw kind van in maart 3x wekelijks zowel muziekles alsook  orkesttraining heeft.

Ja, de orkestlestijden zijn altijd tussen 15.30 uur en 16.30 uur. 

Ja, deze repetities  zijn altijd tussen op donderdag om  15.30 uur en 16.30 uur in Brede School-west, zijderupsvlinderlaan 2. 

In de eerste orkestlessen ontvangen de deelnemers van het orkest een overzicht van alle mede leerlingen uit het orkest, zodat er door de leerlingen en/of hun ouders onderling afstemming over het gezamenlijk fietsen van en naar de orkesttraining kan plaatsvinden.

We zorgen ervoor dat de muzieklestijd èn de orkestlestijd niet samenvallen. Is dit toch het geval, neem dan contact op met de muziekdocent of onze coördinatoren. 

Alle roosters zijn te vinden op deze website in tabblad ‘lestijden’ of hieronder.
Na de kerstvakantie, start de reeks van 10 muzieklessen voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen uit de 1eklas van het voortgezet onderwijs.

In de eerste week van maart 2022 start de reeks van 12 orkesttrainingen, voor alle deelnemers. Tijdens deze trainingen wordt toegewerkt naar het gezamenlijke slotconcert in de Grote of Barbarakerk op zondag 19 juni 2022. 

Gedurende 3 weken in maart hebben alle leerlingen 2 lessen per week: een muziekles en een orkesttraining.

Muziek en orkestrainingen

In de eerste muziekles krijgt uw kind een orkestmap voor de bladmuziek van de muziekdocent of anders tijdens voorafgaand aan de eerste orkestles van de dirigent. Lesmateriaal wordt tijdens de lessen uitgedeeld. Aan het eind van het jaar moeten de mappen weer worden ingeleverd. 

Je kunt zelf thuis de muziek printen. Al het materiaal staat op onze website onder tabblad ‘lesmateriaal’. U heeft een loginnaam en wachtwoord ontvangen in les 1. Ook kunt u het de muziekdocent of coördinatoren vragen. 

Ja, bij alle bladmuziek, te vinden op onze website onder tabblad ‘lesmateriaal’, is ook een meespeelversie van het orkeststuk te beluisteren. U heeft een loginnaam en wachtwoord ontvangen in les 1. Ook kunt u het de muziekdocent of coördinatoren vragen.